سفارش تبلیغ
صبا

سوالات درس تاریخ و مدنی کلاس پنجم

سوالات درس تاریخ و مدنی کلاس پنجم

 

1) وقتی آزار و اذیّت بت پرستان زیا د شد پیامبر دستور داد جمعی از مسلمانان به:

1)حبشه هجرت کنند.( )      2)بیرون از شهر مکه بروند.( )    3) مدینه هجرت کنند.( )       4) هیچ کدام ( )          (5/0)

 

2) در زمان کدام حکومت علم و دانش در ایران بسیار پیشرفت کرد؟

1) حکومت های ترک ( )    2) حکومت های بنی عبّاس ( )   3) حکومت صفویّه()           4) حکومت افشاریّه ( )         (5/0)

 

3) دین اسلام از سرزمین ........ طلوع کرد.       (5/0)

 

4) حضرت محمّد(ص) ابتدا مردم را به صورت........به دین اسلام دعوت می کرد.               (5/0)

 

5) حضرت علی (ع) درتاریخ .......رمضان و سال ..... هجری به شهادت رسید.(1)

 

6) بنی عبّاس شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند،برای اداره ی کشوربه.........نیاز داشتند.     (5/0)

 

7) شاه اسماعیل..............را در کشوررسمی اعلام کرد.  (5/0)

 

8)رهبرانی که در ملّی شدن نفت بسیار تلاش کردند..........و...........بودند.(5/0)

 

9) شاه دستورتبعید امام خمینی (ره)راابتدا به.......وسپس به.......صادر کرد.(5/0)

 

10) بعثت یعنی چه؟      (5/0)

 

 

11) از خصوصیّات اخلاقی حضرت محمّد(ص) دو مورد را بیان کنید:  (1)

 

 

12) بیعت یعنی چه ؟   (5/0)

 

13) واقعه ی کربلا چه تاأثیرات و نتایجی داشت ؟    (5/1)

 

 

14) کریم خان زند چکونه فرمانروایی بود ؟   (1) 

 

 

15) از علت های شکست ایران در جنگ با روسیه دو مورد را بنویسید:  (1)

 

 

16) مظفرالدین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد ؟  (1)

 

17) رضاشاه در مخا لفت با اسلام چه کارهایی انجام داد،یک مورد را ینویسید ؟ (5/0)

 

سؤالات مدنی

1) کدام نهاد زیر به اختلافات و شکایت ها رسیدگی می کند :

1) دولت ( )    2) دادگستری ( )  3) مجلس شورای اسلامی ( )  4) رهبری ( ) (5/0)

 

2) حکومت ایران در تاریخ ........فروردین سال........به جمهوری اسلامی تبدیل شد.  (5/0)

 

3) مهم ترین قانون هر کشور، قانون ......نام دارد.    (5/0)

 

4) فرد مسلمان از دارایی و دسترنج خود به نیازمندان و آسیب دیدگان کمک می کند. در قرآن این عمل............نامیده شده است .  (5/0)

 

5) جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟   (1)

 

 

6) از صفات رهبر جامعه ی اسلامی دو مورد را بنویسید ؟  (1)

 

7) در جمهوری اسلامی مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست ؟  (1)

 

8) قرآن به مسلمانان در باره ی وحدت چه دستوری می دهد ؟   (5/0)

 

9) در باره ی چه مسا ئلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت، دو مورد را بنویسید ؟   (1)

 

10) ایثار چند نوع است نام ببرید ؟ وبالاترین درجه ی ایثار کدام است ؟  (5/1)

 

 

 

 

 

 

(موفق باشید)